Om Tågsommar

Tågsommar är både en fysisk broschyr som ges ut varje vår (finns även som pdf som uppdateras så fort något väsentligt ändras) och den här hemsidan. Broschyren distribueras bl.a med tidningarna Allt om hobby, Modelljärnvägsmagasinet och Tåg. Ta gärna kontakt om du vill medverka eller har frågor. Den tryckta versionen av Tågsommar distribueras av Turistbyråshopen, gå in på tbshopen.se/order.php?page=brochures för att beställa den. Du kan förstås också beställa den direkt från oss: www.tagsommar.se/kontakt

Besöksmålen verkar ha klarat sig

Trots pandemin verkar de flesta av våra spårrelaterade besöksmål ha klarat krisen under 2020. Vi har exempelvis hört från vissa håll att utländska besökare ersattes nästan fullt ut av svenskar som semestrade på hemmaplan istället för att åka utomlands. Flera av de besöksmål som har deltagit i Tågsommar tidigare har dock valt att avstå från att vara med i årets utgåva. Somliga har inga aktiviteter planerade, medan andra vill vänta och se hur året utvecklar sig angående pandemin. Därför behöver du inte bli orolig för dem om de inte finns med här.

Kontrollera datum och tider!

Pandemin innebär också att alla planerade evenemang kommer att vara osäkra en tid framöver. Var därför noga med att kontrollera alla datum och tider som anges i Tågsommar med arrangören, så att de verkligen stämmer. De kan behöva ställa in med kort varsel – även om vi förstås hoppas på motsatsen: att de både genomför annonserade evenemang och skapar nya.

Vi kommer att uppdatera den digitala versionen av Tågsommar fortlöpande under året, så håll utkik här på hemsidan!

Anders överlåter

Efter att ha arbetat med bland annat Tågsommar i 25 år bestämde sig Anders Svensson för att avveckla flera grenar av sin verksamhet. Förlagsdelen överlåts till Trafiknostalgiska förlaget, och under hösten 2020 kontaktade han undertecknad om att ta över Tågsommar – vilket jag tackade ja till tämligen omgående. Med den rutin som Anders har byggt upp både vad gäller produktion av Tågsommar och hantering av kontakter med arrangörer och besöksmål kommer det att ta ett litet tag innan saker flyter som de ska, och det kommer även att bli en del anpassningar till min övriga verksamhet. Men jag vill fortsätta utgivningen av Tågsommar i samma anda som Anders haft, om än inte med samma rutin, än. Tack till Anders för förtroendet och för hjälpen!

Förlagets verksamhet

Mitt förlag har jag kallat Geographica Antikva Förlag, och förutom viss skriftproduktion inom kulturhistoria ger jag även ut tidskriften Modelljärnvägsmagasinet sedan 2009. Verksamheten går som enskild firma. Sedan februari 2019 håller jag till i Lysvik längs Fryksdalsbanan i Värmland, där jag köpt det gamla stationshuset, välbevarat men med renoveringsbehov. Jag har lägenhet för eget boende på övervåningen och lokaler för redaktionen på nedervåningen, i den gamla tågklarerarexpeditionen. I övrigt finns kanske något modelltåg...

Stefan Nilsson (Ny) Redaktör för Tågsommar