Stångådalsbanans Vänner

Lokstallet i Kisa öppet för visning. Förutom lokstallet visas vår bilvagn ÖCJ no 25 som föreningen håller på att renovera.

Öppet: Ons 7, 14, 21 och 28 juli samt 4 augusti, samtliga datum kl 10–15.

Besöksadress: Lokstallet, Kisa. Lokstallet ligger i den södra delen av stationsområdet i Kisa, infart via Resecentrum på den västra sidan av järnvägen.

Koordinater: 57.98276 15.63401

Kommunikationer: Stångådalsbanan Linköping–Kalmar, buss 39 och 540 Linköping–Kisa.

Tel: 0703-14 54 99 (Per Lönn, ordförande).

Facebook: www.facebook.com/groups/520436678571686