Stångådalsbanans Vänner

Lokstallet i Kisa öppet för visning. Förutom lokstallet visas vår bilvagn ÖCJ no 25 som föreningen håller på att renovera, och övriga fordon.

Nytt för 2023: Vi har utökat vår utställning av föremål från Östra Centralbanan. Vi har även viss försäljning av böcker och tidskrifter m.m.

Öppet: Fre 7/7, 14/7, 21/7, 28/7 samt 4/8, även lör 13/5 och 12/8, samtliga datum mellan klockan 10 och 15. Fri entré men vi tar tacksamt emot bidrag till verksamheten.

Besöksadress: Kasbacksvägen, Kisa. Lokstallet ligger i den södra delen av stationsområdet i Kisa, infart via Resecentrum på den västra sidan av järnvägen.

Koordinater: 57.98276 15.63401

Kommunikationer: Stångådalsbanan Linköping–Kalmar, buss 39 och 540 Linköping–Kisa.

Tel: 0703-14 54 99 (Per Lönn, ordförande).

Facebook: www.facebook.com/groups/520436678571686

Meny