Stångådalsbanans Vänner

Lokstallet i Kisa öppet för visning. Förutom lokstallet visas vår bilvagn, ÖCJ no 25, som föreningen håller på att renovera. Vi tar ingen entré men ser gärna ett bidrag till vår renovering av bilvagnen och för underhållet av lokstallet.

Öppet: Ons 6, 13, 20 och 27 juli samt 3 augusti, samtliga datum kl 10–15.

Besöksadress: Kasbacksvägen, Kisa. Lokstallet ligger i den södra delen av stationsområdet i Kisa, infart via Resecentrum på den västra sidan av järnvägen.

Koordinater: 57.98276 15.63401

Kommunikationer: Stångådalsbanan Linköping–Kalmar, buss 39 och 540 Linköping–Kisa.

Tel: 0703-14 54 99 (Per Lönn, ordförande).

Facebook: www.facebook.com/groups/520436678571686

Meny